?

Log in

Mijn dagelijkse bezigheden (: [entries|archive|friends|userinfo]
made___anne

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Joel, met n bosje rozen voor mij <3 Rrrrrr :D MIJN band (a) ]

(no subject) [Nov. 15th, 2007|07:51 pm]
made___anne
GODVERDOMME.
Heb dinsdagnacht m'n stomste actie ooit begaan..  En nu mis ik hem toch stiekem een beetje. 
Ik ben ook echt een DOOS. :(
Link6 comments|Leave a comment

RIMINI :D [Jan. 19th, 2007|05:08 pm]
made___anne

Rimini here we come! :D

Link1 comment|Leave a comment

(no subject) [Nov. 3rd, 2006|09:03 pm]
made___anne

Hallo!

Zouden jullie allemaal op deze link willen klikken:
http://www.miniconomy.com/promote.php?code=juc9bpmsoo 

Het is voor Miniconomy, voor Chanta, Hester & mij. Alvast bedankt (A)

kus!

Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]